Legislativa

Zmena farby auta fóliou a potrebná legislatíva k tomu.

V prvom rade záleží, či sa chystáte robiť celopolep alebo len čiastočný polep.

Čiastočný polep

Polep iba niektorých častí karosérie napr. strecha, kapota, kufor, atď väčšinou do 50% vozidla. Toto číslo nie je nikde v zákone definované.

Pri čiastočnom polepe ak dochádza ku zmene pôvodnej farby napr. máte biele auto a nalepíte si na kapotu čiernu matnú fóliu, v takom prípade nie ste povinný nič zapisovať do technického preukazu.

Polep kapoty Seat Toledo

Avšak na STK Vás môžu upozorniť, že by ste si mali dať zapísať doplnkovú farbu do TP. Bol som osobne na Dopravnom inšpektoráte v Košiciach, povedali mi že žiadnu doplnkovú farbu nezapisujú, iba úplnú zmenu farby vozidla.

Celoplošná zmena farby vozidla

V prípade, že dochádza ku zmene farby vozidla na inú ako pôvodnú. Teda ak máte červené auto a prelepíte si ho do ružovej farby, tak ste povinný túto zmenu zapísať do TP.

Ak však máte v technickom preukaze napísanú farbu vozidla červenú metalízu a vy si auto polepíte do červenej matnej fólie, nie je potrebne túto zmenu nahlasovať, pretože nedochádza k zmene farebného vyhotovenia vozidla.

Podľa zákona o cestnej premávke 8/2009 § 116

„Zmeny v evidencii vozidiel

(1) Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované,

d) trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,“

Áno viem, fólia predsa nie je trvalá zmena vozidla, ale len dočasná. No aj napriek tomu Vás polícia alebo aj kontrola STK pošle si zapísať zmenu farby do TP, k tejto zmene je však potrebné zaplatiť poplatok, a to za kontrolu originality (ceny rôzne cca 80-100Eur) plus 12 Eur za zmenu v dokladoch.

Povinnosti pri zmene farby:

pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé"

Kontrola originality ma veľmi nelákala, keďže som menila farbu auta zo striebornej na modrú, musel by som KO absolvovať, no keby som fóliu následne strhol, musel by som znovu absolvovať KO, pretože auto by už nebolo modré, ale znovu strieborné. A to mi príde ako okrádanie ľudí, no bohužiaľ také sú naše zákony.