Legislativa

Zkušebna silničních motorových vozidel ověřila, potvrdila a schválila všechny nárokované kvality výrobku, to znamená především světelnou propustnost a dále mechanickou pevnost, odolnost proti otěru a rozlišování barev světelných signálů. Úspěšný výsledek náročných zkoušek zajistil fóliím SDI GLOBAL vydání atestu, který byl vystaven Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

Při instalaci autofólií je třeba dodržovat zásady vyplývající z vyhlášky 56/2001 Sb. a vyhl. MDS ČR.

Boční okna - z výhledu řidiče - mohou být instalovány pouze takové fólie, které mají propustnost světla min. 70%.
Na těchto oknech musí být vylepený atest (mezi oknem a fólií).
Boční okna - z výhledu řidiče - mohou být instalovány pouze takové fólie, aby po instalaci byla celková propustnost světla (okna vč. fólie) minimálně 70%. Na těchto oknech musí být vylepený atest (mezi oknem a fólií).

Zbývající okna - boční zadní - zadní - mohou být instalovány jakékoliv ostatní schválené fólie, přičemž nezáleží na propustností světla. Mohou to tak být fólie, které mají propustnost světla 5%, 15%, 20%, 35% nebo například 50%. Rovněž na těchto oknech musí být vylepeny atesty.

Samozřejmostí je, že na čelní sklo se nesmí lepit žádná fólie!!!